Biserica Kretzulescu

44.438299, 26.097224

A Sky for All

[tp not_in=”en”]

Instalația A Sky for All, realizată de Livia Zaharia, absolventă a Facultăţii de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti, promoţia 2015, este proiectul câștigător în urma apelului de proiecte pentru tineri artiști „Europa digitală. Europa viitorului”, lansat de Primăria Capitalei, prin ARCUB.

„Ideea de bază a proiectului este cea a unităţii, indiferent de posibilele divergenţe. Ce este Europa dacă nu spaţiul care ne adună pe toţi, fără a lua în calcul diferenţele, de la mare la mic, sub acelaşi cer? De aceea proiectul imaginează o formă care îi adună pe toţi, cu câte o intrare potrivită pentru fiecare, pentru a le oferi un spaţiu comun. Cum va fi Europa în viitor? Nu ştim cu siguranță, însă va fi nevoie de participarea noastră. Fiecare lasă o urmă. De aceea suprafaţa interioară a construcţiei va fi finisată cu o vopsea de tablă neagră pentru a permite scrierea cu cretă pe ea. Pe lângă constelaţiile luminoase constante, fundalul se schimbă cu scrierile trecătoare.” (Livia Zaharia, artist)

Autor: Livia Zaharia

 

[/tp]

[tp not_in=”ro”]

The installation A Sky for All, made by Livia Zaharia, who graduated from Ion Mincu Faculty of Architecture of Bucharest in 2015, is the winning project of the call for projects for young artists “Digital Europe. Europe of the Future”, launched by the City Hall of Bucharest via ARCUB.
“The basic idea is that of unity irrespective of any possible divergences. What else is Europe if not the space that pulls us all together, without caring about differences, big and small alike, under the same sky? That is why the project puts forth a shape that could gather all, with a suitable entrance for everybody, in order to bring them together to a common place. What will Europe be like in the future? We cannot know for sure, but it will definitely need our participation. Each of us leaves a trace. That is why the inner surface of the construction will be rendered with a blackboard finish to allow writing with chalk on it. Besides the bright constellations, the background is constantly changing with the passing writings”. (Livia Zaharia, description of the project)

Author: Livia Zaharia

 

[/tp]