Apel de Proiecte

03

 

[tp not_in=”eng”]

CÂȘTIGĂTORUL APELULUI DE PROIECTE „EUROPA DIGITALA. EUROPA VIITORULUI” A FOST DESEMNAT

 

În urma apelului de proiecte pentru tineri artiști „Europa digitală. Europa viitorului”, lansat de Primăria Capitalei, prin ARCUB, care a avut ca termen-limită de înscriere a propunerilor de proiecte data de 10 martie 2019, câștigătorul ales de către juriul internațional este Livia Zaharia, absolventă a Facultăţii de Arhitectură „Ion Mincu” din Bucureşti, promoţia 2015, cu proiectul „Un cer pentru toți / A sky for all”.

Ideea de bază a proiectului este cea a unităţii indiferent de posibilele divergenţe. Ce este Europa dacă nu spaţiul care ne adună pe toţi, fără a lua în calcul diferenţele, de la mare la mic, sub acelaşi cer? De aceea proiectul imaginează o formă care îi adună pe toţi, cu câte o intrare potrivită pentru fiecare, pentru a le oferi un spaţiu comun. Cum va fi Europa în viitor? Nu ştim cu siguranță, însă va fi nevoie de participarea noastră. Fiecare lăsăm o urmă. De aceea suprafaţa interioară a construcţiei va fi finisată cu o vopsea de tablă neagră pentru a permite scrierea cu cretă pe ea. Pe lângă constelaţiile luminoase constante fundalul se schimbă cu scrierile trecătoare. (Livia Zaharia, descriere proiect)

Premiul este în valoare de 1.000 de euro, iar pentru producția instalației a fost alocat un buget de maximum 5.000 de euro. Proiectul câștigător va fi expus în cadrul celei de-a cincea ediții a Festivalului Internațional al Luminii – Spotlight, în zona pietonală din spatele Bisericii Kretzulescu.

Apelul de proiecte a fost conceput pentru a le oferi tinerilor artiști o platformă de afirmare și pentru a identifica cele mai creative proiecte, în stadiu de schiță, care au la bază lumina și tehnologii bazate pe lumină, cu accent pe interactivitate și interacțiunea publicului cu lucrarea. El face parte din noua ediție a Festivalului Internațional al Luminii – Spotlight, care va avea loc în perioada 18-21 aprilie, pe Calea Victoriei (între Ateneul Român și Piața Națiunilor Unite), și și-a propus să abordeze cel puțin unul dintre următoarele aspecte: „Cum va arăta Europa în viitor?”, „Cum se traduce Europa în limbajul digital?”, „Analog vs. Digital – Europa de ieri și de azi”.

A cincea ediție a festivalului de la București îl are ca director artistic pe Jean-François Zurawik, directorul și producătorul Fête des Lumières – Lyon, și marchează două evenimente majore ale anului: Președinția României la Consiliul Uniunii Europene și deschiderea Sezonului România-Franța la București, care se vor reflecta în tema ediției de anul acesta, intitulată: EuropeLights.

——————–

 

APEL DE PROIECTE – „EUROPA DIGITALĂ. EUROPA VIITORULUI”

 Apelul de proiecte se desfășoară în contextul ediției a V-a a festivalului, cu tema EuropeLights, și este destinat tinerilor artiști, arhitecți și designeri aflați la început de drum. Apelul urmărește să prezinte publicului cele mai inovatoare instalații și să ofere tinerilor artiști o platformă de afirmare și prezentare a proiectelor lor. Anul acesta, apelul urmărește să pună în valoare cele mai creative proiecte care au la bază lumina și tehnologii bazate pe lumină, cu accent pe interactivitate și interacțiunea publicului cu lucrarea.

 

Tematica apelului de proiecte

Tema pe care participanții vor trebui să o dezvolte – prin intermediul instalațiilor – este Europa digitală. Europa viitorului.

Participanții sunt invitați să propună instalații artistice interactive, bazate pe lumină, care să abordeze în mod creativ tema „digitalizării” aflată pe agenda tuturor statelor europene și să deschidă astfel noi perspective, noi abordări și noi moduri de interpretare a acestui subiect, în context european. De asemenea, ei vor trebui să răspundă, prin proiectele propuse, la cel puțin una din următoarele întrebări:

  • Cum va arăta Europa în viitor?
  • Cum se traduce Europa în limbajul digital?
  • Analog vs. Digital – Europa de ieri și de azi

 

Tipuri de proiecte eligibile

Tipurile de proiecte care pot fi înscrise sunt următoarele: lumini inovatoare (sky tracers, arhitecturale, lumini de spectacol), lumini convenționale (leduri, becuri, neoane), sculpturi kinetice cu sisteme optice (oglinzi, kaleidoscoape, prisme) sau orice alt tip de instalație artistică. Nu se acceptă lucrări de video mapping/projection mapping.

 

Participanți eligibili

La apel pot participa doar persoane cu cetățenie română, cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani. Participanții trebuie să prezinte un proiect relevant pentru tema festivalului și să elaboreze o schiță de proiect și un necesar pentru producția finală a instalației.

 

Modalitate de înscriere

Pentru a ȋnscrie un proiect ȋn cadrul apelului de proiecte, participanții trebuie să completeze formularul de participare în care să includă toate detaliile legate de proiect. Formularul va fi trimis apoi pe adresa de mail spotlightonbucharest@arcub.ro, până la data limită de înscriere, alături de logo-ul participantului (format editabil .ai) sau fotografia autorului (min. 150 dpi, jpg/png) și o selecție de imagini relevante cu schițele proiectulului (randări, demos etc.).

 

Termen limită pentru înscriere

Termenul limită pentru înscrierea propunerilor de proiecte: 10 martie 2019.

 

Modalitatea de selecție

Proiectele vor fi selectate de către un juriu internațional alcătuit din 5 jurați (4 membri și 1 președinte), care vor acorda note separate şi independente, pentru fiecare proiect, de la 1 la 5. Proiectul cu punctajul total cel mai mare va fi declarat câștigător.

După terminarea perioadei dedicate apelului de proiecte, organizatorii vor analiza proiectele înscrise și vor anunța câștigătorul până la data de 15 martie 2019.

 

Premiu și Buget alocat

Apelul va avea un singur câștigător, care va fi primi un Premiu în valoare de 1.000 de euro. Pentru producția lucrării propuse, va fi alocat un buget de maxim 5.000 de euro.

 

Criterii de selecție

Criteriile de selecție a lucrărilor sunt următoarele: inovație, relevanța pentru conceptul festivalului (EuropeLights) și pentru conceptul apelului de proiecte (Europa digitală. Europa viitorului), accesibilitate pentru public, interactivitate, fezabilitate.

 

Expunerea lucrării câștigătoare

Proiectul câștigător va fi expus în cadrul celei de-a cincea ediții a Festivalului Internațional al Luminii – Spotlight, în perioada 18-21 aprilie 2019, în zona pietonală din spatele Bisericii Kretzulescu.

 

 

—–

Pentru informații complete cu privire la modalitatea de participare și regulamentul apelului de proiecte, vă rugăm accesați acest link.

Formularul de înscriere la apelul de proiecte este disponibil aici. 

 

[/tp]

 

 

[tp not_in=”ro”]

 

CALL FOR PROJECTS – “DIGITAL EUROPE. EUROPE OF THE FUTURE”

The call for projects is launched on the occasion of the fifth edition of the festival with the theme EuropeLights and it is intended for young, emerging artists, architects, and designers. The call is meant to present the public with the most innovative installations and to provide young artists with a platform through which they can make themselves and their projects known. This year, the call is meant to highlight the most creative projects based on light and on light-based technologies, with an emphasis on interactivity and on the public’s interaction with the work.

The themes of the call for projects

The theme that the participants will have to approach – by means of installations – is Digital Europe. Europe of the Future.

The participants are invited to propose interactive artistic light-based installations that should creatively deal with the topic of “digitalization” which is on the agenda of all the European States and thus to open up new perspectives, new approaches, and new ways of interpretation of the topic in the European context. In addition, the proposed projects will have to answer at least one of the following questions:

  • “What Will Europe Look Like in the Future?”,
  • “How Does One Translate Europe into the Digital Language?”,
  • “Analogue versus Digital – Yesterday’s and Today’s Europe.”

Types of eligible projects

The types of projects that may be submitted are the following: innovative lights (sky tracers, architectural, show lights), conventional lights (LEDs, light bulbs, neon lights), kinetic sculptures with optical system (mirrors, kaleidoscopes, prisms), or any other type of artistic installation. Video mapping /projection mapping works are not accepted.

Eligible participants

The applicants must be Romanian citizens, in the 18 to 30 age group. The participants must submit a project relevant to the theme of the festival and to devise a project sketch and a list with the materials required for the final production of the installation.

The application process

In order to apply for the contest, participants must fill in the participation form in which to include all the details related to the project. The form will be sent to spotlightonbucharest@arcub.ro, by the deadline, alongside the participant’s logo (editable format.ai) or the author’s photograph (min. 150 dpi, jpg/png) and a selection of relevant images of the project sketches (renderings, demos etc.)

Application deadline

The application deadline is the 10th of March 2019.

The selection process

The projects will be selected by an international jury made of five jurors (four members and one president), who will give separate and independent grades (from 1 to 5) for each project. The project with the highest total score will be declared the winner.

After the application period is over, the organizers will analyze the projects and will announce the winner until the 15th of March 2019.

The prize and the allotted budget

The call for projects will have only one winner who will receive a 1000 Euro prize. For the production of the proposed work, the winner will be given a budget of maximum 5.000 euro.

Selection criteria

The selection criteria are the following: innovation, the relevance for the concept of the festival (EuropeLights) and for the concept of the call for projects (Digital Europe. Europe of the Future), accessibility for the public, interactivity, feasibility.

The exhibition of the winning work

The winning project will be exhibited on the occasion of the fifth edition of Spotlight– the International Light Festival, between the 18th and the 21st of April 2019, in the pedestrian area behind Kretzulescu Church.

—–

For complete information regarding the application process and the rules and regulations of the call for projects, please visit this link.

The application form is available here.

 

[/tp]